Přihlášení:

Přidejte se k nám

Newsletter:

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Barek Publishing s.r.o. v platném znění od 1. 1. 2014.

 

    Fakturační adresa:
    Barek Publishing s.r.o.
    Tulešická 469/1
    155 21, Praha - Zličín
    IČ: 248 22 868
    DIČ: CZ 248 22 868
 

    číslo účtu: 2900124331/2010

    IBAN: CZ3220100000002900124331

    SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.knihy-barek.cz

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je společnost Barek Publishing s.r.o., se sídlem Tulešická 469/1, 155 21 Praha - Zličín (na této adrese není kamenný obchod), IČ 24822868 (dále jen prodávající), provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177587.

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.knihy-barek.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta, Zásilkovna) zpravidla do 1–2 pracovních dnů od přijetí objednávky (pokud platíte bankovním převodem, tak až po připsání peněz na účet provozovatele: 2900124331/2010). 

Za dodání zboží "na dobírku" účtujeme poplatek 35,-Kč.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku nebo doporučený balík. Lze také zvolit výdejní místo v síti Zasilkovna.cz. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty nebo Zásilkovny. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

1. Vadné nebo jiné než objednané zboží společně laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoliv dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Barek Publishing s.r.o., Tulešická 469/1, 155 21 Praha - Zličín.

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: +420 776 040 941 nebo na e-mailové adrese: info@barekpublishing.cz. Při každém kontaktu uvádějte číslo objednávky.


3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně po předchozí dohodě. V tomto případě vezměte s sebou paragon či originál faktury.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000Sb. má kupující právo zakoupené zboží do 14-ti (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být faktura, případně paragon potvrzující nákup. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno, nebo převodem na účet.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání tohoto internetového obchodu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2014. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.barekpublishing.cz. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

Copyright © 2020 SEO kvalitně. All rights reserved. | Administrace